Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Inspectierapporten GGD

 

Regelmatig voert de GGD in opdracht van de gemeente een inspectie uit,  teneinde te toetsen of ons Kinderdagverblijf nog aan alle voorwaarden voldoet.

 

Het LRK-nummer voor de Dagopvang is:                                  721429014 

(klik hier voor de inspectierapporten)

 

Het LRK-nummer voor de Buitenschoolse opvang is:             188025650

(klik hier voor de inspectierapporten)

 

Het LRK-nummer voor de Peuterspeelzaal is:                          721429014 

(klik hier voor de inspectierapporten)

 

Het LRK-nummer voor de locatie Spotcomplex de Rijpel is:  116940001 

vanaf 08-10-2018 is KDV De Bereboot gevestigd op deze locatie; vanaf deze datum hebben de

inspectierapporten betrekking op KDV De Bereboot, oudere inspectierapporten hebben betrekking op

Kindcentrum Kinderspeelhoeve.

(klik hier voor de inspectierapporten)