Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Opzeggen

Indien u een plaatsingscontract geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen, dan dient dit schriftelijk te geschieden middels een brief of e-mail.
De opzegtermijn bedraagt sinds 1 maart 2014 één maand vanaf de opzegdatum..