Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Privacy beleid

KDV De Bereboot hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Wet- en regelgeving

Dit privacy beleid is van toepassing op KDV De Bereboot.  Dit privacy beleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Persoonsgegevens

Bij de inschrijving van een kind, dan wel bij het doorgeven van een wijziging of bij beëindiging van de opvang, vragen wij om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

• de aanvraag of het verzoek af te handelen;

• een contract voor plaatsing af te sluiten;

• de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;

• het kind de best mogelijke zorg te verlenen;

• aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder het doorgeven van persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

 

Ook gebruiken wij deze persoonsgegevens voor andere activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen en om klanten te informeren over onze dienstverlening.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld met de softwareleverancier, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

 

U heeft recht van inzage in de persoonsgegevens. Deze worden pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarom dient u dit verzoek schriftelijk in te dienen, met een kopie van het identiteitsbewijs waarin pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk op dit verzoek reageren. U hebt het recht tot het wijzigen van de persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn verwerkt. U hebt recht op gegevensverwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt om de gegevens te behouden.

 

Beveiliging

De bescherming van ieders privacy vinden we belangrijk. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij voeren een actief beleid om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. De website van KDV De Bereboot maakt gebruik van een betrouwbaar beveiligingscertificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit is te zien aan het symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server en dat gegevensuitwisseling versleuteld is. Je kunt dit controleren door op het symbool te klikken. Er verschijnt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

 

Gebruik van cookies

Een ander deel om uw privacy te borgen betreft het wettelijk verplicht vermelden dat onze website gebruik maakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Analystische cookies

Met behulp van analytische cookies meten we het gebruik van onze website. We maken hierbij gebruik van de software van Google (Analytics en Adwords). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken (bijvoorbeeld: welke pagina’s worden bekeken, duur van het bezoek). Hiermee kunnen we onze website en advertenties optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, anders dan de producten waar wij als KDV De Bereboot gebruik van maken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media cookies

De nieuwsberichten en filmpjes op onze website, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u inhoud wilt delen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan, pas dan de browserinstellingen aan. Er verschijnt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Cookies die al geplaatst zijn, kunt u verwijderen. De werkwijze voor het aanpassen van deze instellingen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Bijvoorbeeld in het kader van wetswijziging of wijzigingen in bedrijfsactiviteiten.

 

Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid nog vragen heeft of vragen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Via de mail: mail@bereboot.nl of bel naar: 0492-475009