Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

KDV De Bereboot heeft een klachtenreglement.

 

Algemeen

 

Het doel van het klachtenreglement is het naar ieders tevredenheid oplossen van klachten van ouders.

 

Natuurlijk doen wij er met elkaar alles aan om alle kinderen hier een hele mooie tijd te bezorgen.

Goed contact met ouders is daar een belangrijk onderdeel van.

 

Heeft u verbeterpunten, opmerkingen of bent u niet tevreden over de gang van zaken.

Spreek ons er gerust op aan. Wij zoeken dan samen naar een oplossing. 

 

In de praktijk kunnen de verbeterpunten, opmerkingen of klachten over van alles gaan,

bijvoorbeeld een verschil van mening over de verzorging van een kind, over de plaatsing van een kind,

over de wijze waarop een ouder bejegend wordt of over het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Uiteindelijk streven we er altijd naar om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
Komen we er met elkaar niet uit, dan kunt u altijd uw klacht extern neerleggen. De keuze is altijd aan u!

Wij zijn aangesloten bij bij het Klachtenloket Kinderopvang en bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Zij verzorgen voor ons de externe klachtenroute.

Hoe deze procedure verloopt, leest u  in ons klachtenreglement

Het klachtenreglement van KDV De Bereboot is hier te downloaden.