Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

KDV De Bereboot heeft een klachtenreglement.

 

Algemeen

Het doel van het klachtenreglement is het naar ieders tevredenheid oplossen van klachten van ouders.

 

Met het klachtenreglement bieden we een traject waarin, op zo objectief mogelijke wijze, de behoorlijkheid van gedragingen van (een medewerker van) De Bereboot  over wie de klacht is ontvangen, wordt beoordeeld. Daarnaast biedt het klachtenreglement van De Bereboot de mogelijkheid om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

 

In de praktijk kan de klacht over van alles gaan, bijvoorbeeld een verschil van mening over de verzorging van een kind, over de plaatsing van een kind, over de wijze waarop een ouder bejegend wordt of over het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Door een helder klachtenreglement vertrouwen we erop dat ouders zich uitgenodigd voelen om hun ongenoegen te uiten, er voldoende gelegenheid is om hun klacht(en) te bespreken en naar tevredenheid op te lossen.

De mening van de klant is per klacht leidend voor de vaststelling van de te doorlopen stappen binnen de klachtenprocedure van De Bereboot. Een ouder beslist zelf of hij een klacht indient, hij bepaalt zelf de inhoud van de klacht en hij geeft aan of hij tevreden is over de afhandeling.

In dit klachtenreglement  staat weergegeven hoe er binnen onze organisatie met klachten wordt omgegaan.

 

Kinderdagverblijven geven opvang aan kinderen. De medewerkers doen dat uiteraard zo goed mogelijk.

Vooraf wordt u over afspraken geïnformeerd en gevraagd naar wensen/bijzonderheden voor uw kind.

Ondanks dat kunnen er problemen ontstaan.

 

Wij doen ons  uiterste best om klachten zo snel mogelijk en in goed overleg met u als ouder(s)/ verzorger(s)  te behandelen en op te lossen.

Mocht dit uiteindelijk niet lukken, dan is er sprake van een klacht.

 

Het klachtenreglement van KDV De Bereboot en het klachtenverslag 2018 zijn hier te downloaden.