Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Landelijke Registratie Kinderopvang

 

Op deze website vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

KDV De Bereboot BV staat geregistreerd bij het LRK onder vier registratienummers nl:

 

  • Dagopvang                                       onder nummer: 721429014
  • Buitenschoolse Opvang                   onder nummer: 188025650
  • Peuterspeelzaal                                onder nummer: 721429014  
  • PeuterPlusgroep de Piraten              onder nummer: 269238657

 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/