Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Pedagogisch Medewerkers

 

Onze Pedagogische Medewerkers die uw kind(eren) verzorgen zijn in het bezit van een diploma. Wij hanteren als norm de scholingseisen die gesteld worden in de CAO-kinderopvang. Wij zijn uit maatschappelijk oogpunt voorstander van het stimuleren van deskundige scholing. Daarom bieden wij enige opleidingsplaatsen aan voor Pedagogische Medewerksters in opleiding. Wij zijn een door de OVDB erkend leerbedrijf.

 

Tevens besteden wij  aandacht aan bijscholing van onze Pedagogisch Medewerkers door regelmatig bijscholingen aan te bieden die haar vakgebied betreffen. Uit belang van de hechtingsrelatie die uw kind met onze Pedagogisch Medewerksters opbouwt, worden onze Pedagogisch Medewerksters verder gescreend op kundigheid en geselecteerd op karaktereigenschappen zoals toewijding en liefde voor kinderen, communicatieve vaardigheden, sensitiviteit, responsiviteit, geduld en aandacht.

 

Pedagogisch Coach

Onze Pedagogisch Medewerkers worden gecoacht bij hun dagelijkse werkzaamheden. De Pedagogisch Coach helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden. De Pedagogisch Coach achterhaalt samen met de medewerkers waar  de coaching behoeftes liggen.

Binnen De Bereboot wordt er op twee manieren gecoacht  :

  • Pedagogische coaching, specifiek gericht op de pedagogische kwaliteit in de opvang. De pedagogische coach helpt medewerkers de vertaalslag te maken van het beleid naar de praktijk. Daarnaast helpt ze de medewerkers inzicht te krijgen op hun eigen handelen.
  • Team/ groep coaching, gericht op praktisch samenwerken en de interactie binnen het team of groep. De coach zal alleen beleidsmatig observeren binnen de groep/ groepen.

Wilt u hier meer over weten verwijzen wij u naar ons coachingsplan, bijlage van het opleidingsplan, welke op te vragen is bij De Bereboot.

 

NB: Van alle medewerkers die bij De Bereboot werken (of stage lopen) is een Verklaring Omtrent Gedrag aanwezig. Tevens worden zij continue gescreend.