Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Veelgestelde vragen

 

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen? In dit informatieblad leest u meer.

 

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor opvang bij een:

 • Dagopvang (voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan);
 • Buitenschoolse opvang (naschoolse of voorschoolse opvang van kinderen die naar de basischool gaan en opvang tijdens een vakantieperiode)

 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag:

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U werkt, studeert, volgt een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u draagt bij in de kosten van levensonderhoud van uw kind;
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK);
 • U hebt met het kindcentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten;
 • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs;
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

 

Bijzondere situaties

Geldt een van de volgende situaties voor u of uw toeslagpartner? Dan zijn er aanvullende regels:

 • U bent co-ouder;
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
 • U woont of werkt in het buitenland;
 • U werkt niet, maar volgt een traject naar werk, een opleiding of een verplichte inburgeringcursus;
 • U hebt een andere nationaliteit  

Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie over deze bijzondere situaties.

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

De hoogte van de  kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal opvanguren. 

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? maak dan een proefberekening.

Bekijk alle voor meer informatie op www.toeslagen.nl

 

Wijzigingen op tijd doorgeven!

De hoogte van uw toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen. En van de soort opvang, het aantal opvanguren en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslag. Daarom moet u binnen 4 weken wijzigingen voor uw kinderopvangtoeslag doorgeven aan de belastingdienst.