Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Veelgestelde vragen

 

Wat kost Kinderopvang? 

Hoeveel u precies moet betalen voor kinderopvang is o.a. afhankelijk van het inkomen van u én uw partner, de afgenomen opvanguren, het uurtarief en het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang.. Dit is bepaald in de Wet Kinderopvang. U hoeft de kosten voor kinderopvang echter niet alleen te betalen. De overheid betaalt een deel van de opvangkosten in de vorm van een toeslag. Ook dit is in de wet vastgelegd. Elders op deze website kunt u de tarieven Kinderopvang vinden. 

 

Wat is Kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af  van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

 

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders .

 

Waar kan ik mijn kinderopvangtoeslag regelen?

Uw kinderopvangtoeslag kunt u berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst.   www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

 

 

Voorwaarden kinderopvangtoeslag:

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Bekijk alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2015 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

 

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag:

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

 

Wijzigingen op tijd doorgeven!

De hoogte van uw toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen. En van de soort opvang, het aantal opvanguren en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslag. Daarom moet u binnen 4 weken wijzigingen voor uw kinderopvangtoeslag doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen