Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Doelstelling

Kinderdagverblijf  De Bereboot  biedt  veilige opvang aan kinderen van drie maanden tot dertien jaar. Doelstelling is het bieden van een plaats waar kinderen zich veilig, thuis en geliefd voelen en waar alle aandacht aan hen wordt besteed. 

Bij De Bereboot  staat het kind centraal en onze dienstverlening biedt ouders de kans om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Onze visie richt zich op een brede en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en beweging belangrijk zijn bij deze ontwikkeling en bovendien het plezier van kinderen vergroot. We proberen dit aan kinderen mee te geven door middel van het dagritme en de aangeboden activiteiten. Zo gaan we veel naar buiten, worden er veel bewegingsactiviteiten aangeboden. In ons aanbod is er ruimte voor verschillende activiteiten op een dag, waardoor kinderen in een afwisselend programma mogen ontdekken en erachter komen waar hun kwaliteiten liggen. Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen een gezonde voeding krijgen.

 

Vakkundig, beregezellig, flexibel

Een kind moet zich ten alle tijde geborgen en geaccepteerd voelen. Daarom werkt De Bereboot uitsluitend met gediplomeerde krachten die in staat zijn een zodanige gezellige sfeer te creëren dat er een vertrouwensrelatie tussen hen en de kinderen ontstaat. De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen. De inrichting en de gebruiksmogelijkheden van De Bereboot zijn afgestemd op de leeftijd- en ontwikkelingsfase van de kinderen. Aandacht en respect voor het individu staan steeds voor op, dat betekent flexibel inspelen op wensen van ouders en kinderen. Binnen de regels en afspraken die voor de hele groep gelden krijgt het kind ruimte zich op eigen wijze, naar zijn eigen unieke karakter en leefgewoonte te ontplooien.

 

Onze missie:

Een veilige opvang bieden in een rijke en natuurlijke omgeving.

De Bereboot heeft zeeën aan buiten & binnenruimte, een speelruimte en een dierenweide/moestuin en is gelegen aan een prachtig natuurgebied,  De Bakelse Beemden, met mooie wandelpaden en een bos.        

Dit vormt een unieke uitvalsbasis voor het samen ontdekken van de natuur!

Kinderen spelen graag in de natuur.  De natuur daagt uit om te bewegen en te beleven. Kinderen hebben behoefte aan ruimte en vrijheid. Al spelend ontdekken zij de natuur en doen nieuwe ervaringen op. Samen of alleen, op hun eigen manier en in hun eigen tempo. In de natuur is van alles te zien, voelen, ruiken, proeven en horen. De natuur helpt kinderen zich te ontwikkelen op zintuiglijk, motorisch, sociaal en moreel gebied. 

Buiten wordt anders gespeeld dan binnen. Het vraagt andere vaardigheden van kinderen en biedt kinderen de mogelijkheid te ontdekken

In de praktijk zullen er verschillende momenten op een dag zijn dat we met de kinderen erop uit gaan, naar buiten, de bossen of een vennetje. Ook op onze eigen locatie is er veel natuur te vinden, een prachtige tuin, moestuin en een dierenweide.