Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Intake / Wennen

De Intake

Ongeveer 4 weken vóór de startdatum neemt de coórdinator contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en een wendag.  

 

In het intakegesprek komt de gewenningsperiode aan de orde. Het doel van de gewenningsperiode is:

 • Dat het kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf; het dagritme, de Pedagogisch Medewerksters en de groepsgenootjes.
 • Dat de ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de Pedagogisch Medewerksters.
 • Dat zaken zoals voedingsschema's en slaaprituelen op elkaar afgestemd worden.

 

De tijd die een kind in de groep verblijft, wordt in overleg met de ouders opgebouwd. De Pedagogisch Medewerkster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een dreumes of peuter wordt spelenderwijs bekend met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes zullen daar vaak onbedoeld een belangrijke rol in spelen. Er wordt extra aandacht gegeven, rond gekeken en kennis gemaakt met andere kinderen. Is het nieuwe kind angstig dan gebeurt dit niet. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plek in de groep.

 

In het algemeen geldt dat in elke situatie:

 • De eigenheid van het kind centraal staat.
 • Tijdens het wenproces het belang van het kind voor die van de ouders gaat.
 • Een goede relatie tussen ouders en Pedagogisch Medewerksters een voorwaarde is voor een optimaal wenklimaat. 

 

Op de dag dat uw kindje op De Bereboot komt, stellen wij het op prijs van u schriftelijk zo veel mogelijk bijzonderheden over hem/haar te ontvangen. Bijvoorbeeld:

 • waar wordt uw kind vrolijk van?
 • hoe wil het graag gaan slapen (bijv. met drie knuffels)?
 • waar wordt uw kind verdrietig van?
 • hoe troost u uw kind?
 • wat zijn uw wensen?

Wij vinden alles, wat uw kind betreft, belangrijk. Op deze manier kunnen wij van u leren hoe u het fijn vindt dat wij met uw kindje omgaan en hoe uw kindje het fijn vindt dat wij met hem/haar omgaan.