Kinderdag verblijf de Bereboot
Kinderdag verblijf de Bereboot

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Stichting Groen Cement

Kinderopvang De Bereboot heeft het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangen!
Het kwaliteitsmerk wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en "groen" buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur door bijvoorbeeld
bezig te zijn met de seizoenen en met zaaien en oogsten. Er is sprake van een buitenruimte die uitnodigt om de natuur te ontdekken en te beleven. Bovendien is op deze locaties natuur
verankerd in het pedagogisch beleidsplan en wordt er regelmatig over gecommuniceerd met ouders.

Groen Cement heeft een checklist ontwikkeld op basis waarvan bekeken wordt of een locatie in aanmerking komt voor het kwaliteitsmerk.

Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Groen Cement